Diensten

Eigen risicodragerschap Ziektewet

Indien u besluit eigenrisicodrager (ERD) te worden voor de ZW, dan betekent dat u in ieder geval dat u verantwoordelijk bent voor het uitvoeren van de ZW Arborol en de ZW administratie. In het kort komt dat hier op neer:

ZW Arborol:

  •  Het uitvoeren van verplichtingen uit de Wet verbetering Poortwachter.
  •  Het uitvoeren van maatregelen zoals het korten van de uitkering.
  •  Voorbereiden en voeren van bezwaar- en/of beroepsprocedures.

ZW Administratie:

  •  Het vaststellen van recht, duur en hoogte van de uitkering.
  •  Het voeren van de uitkeringsadministratie.
  •  Uitbetaling van de uitkering.
  •  Het aanvragen van beschikkingen bij UWV.

SV Pay neemt de volledige ZW uitkeringsadministratie van u over. Voor meer informatie klik hier.

Wij werken vaak samen met arbodiensten (voor meer informatie klik hier) en verzekeraars en volmachten (voor meer informatie klik hier).

Onze mensen

Onze medewerkers hebben verstand van hun vak en houden hun vak bij.

Lees meer >